ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

ช่างไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา

พนักงานเก็บเงิน  จำนวน  1  อัตรา

ลูกมือช่างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา