ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง เผยแพร่ ยอดวิว
1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 15 พฤษภาคม 2567 15 พ.ค. 2567 408
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 พฤศจิกายน 2566 24 พ.ย. 2566 948
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 ตุลาคม 2566 10 ต.ค. 2566 933
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 กันยายน 2566 12 ก.ย. 2566 1,183
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 มกราคม 2566 11 ม.ค. 2566 1,510
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 05 ก.ย. 2565 1,003
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 29 ส.ค. 2565 750