ขอบเขตการให้บริการ
มีขอบเขตการให้บริการทั้งผู้มารับบริการในเขตรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเเบ่งเป็น
   1. งานตรวจวินิจฉัย รักษาโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยให้บริการผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดต่างๆ ตามร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดเข่า ปวดศีรษะ เป็นต้น และกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนจีนการให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลให้บริการในเวลาราชการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. ส่วนในผู้ป่วยใน จะตรวจวินิจฉัย รักษาเฉพาะกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) โดยให้บริการในเวลาราชการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
   2. งานส่งเสริมและป้องกัน เช่น ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามลักษณะพยาธิสภาพของผู้ป่วย
   3. งานฟื้นฟู เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ประเภทงานแพทย์แผนจีน
   - ฝังเข็ม กระตุ้นไฟฟ้าและครอบแก้ว
กลุ่มอาการที่สามารถรักษาด้วยฝังเข็ม ได้แก่
   1. อาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดคอบ่าไหล่ ปวดจากเส้นประสาท ปวดท้องประจำเดือน เป็นต้น
   2. อาการอ่อนแรง เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง ใบหน้าเบี้ยวกระตุก
   3. อาการหวัด ไอเรื้อรัง เจ็บคอ หอบหืด หูอื้อ วิงเวียนศีรษะ อาการนอนไม่หลับ เครียด ซึมเศร้า อาการท้องผูก ท้องเสีย กรดไหลย้อน เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อสอบถาม
   - โทร 044-082300-9 ต่อ 416