ให้บริการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต อัมพฤกษ์ ใบหน้าเบี้ยว และกลุ่มอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ด้วยวิธีการฝังเข็ม กระตุ้นไฟฟ้า และครอบแก้ว โดยให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.