ให้บริการ

1.ปรึกษา เครียด ซึมเศร้า

2. ปรึกษาเลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด

3. ปรึกษาปัญหาถูกกระทำรุนแรง ทางเพศ ร่างกาย

4. ปัญหาวัยรุ่น

*ท้องไม่พร้อม *การคุมกำเนิด *โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

**ติดต่อได้ที่

คลินิกมีสุข ห้องเบอร์ 14 โรงพยาบาลห้วยแถลง หรือปรึกษาปัญหา ทางไลน์นี้