แผนกทันตกรรม


การให้บริการ


ขอบเขตการให้บริการ
1.งานตรวจวินิจฉัย และ วางแผนการรักษา
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาแบบทันตกรรม

2.งานบำบัดทันตกรรมฉุกเฉิน
ให้บริการบำบัดฉุกเฉินในสาขาต่างๆ เช่นบำบัดฉุกเฉินในการรักษาคลองรากฟัน อุดฟัน ยึดครอบฟัน ซ่อมฟันปลอม และการบำบัดฉุกเฉินทางโรคปริทันต์วิทยา

3.งานทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมเฉพาะทาง
*ให้บริการงานทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน
*ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทาง ดังนี้ งานหัตถการ งานทันตกรรมประดิษฐ์ งานศัลยกรรมช่องปาก และงานวิทยาระบบบดเคี้ยว งานรักษาคลองรากฟัน งานศัลย์ปริทันต์วิทยา

ประเภทงานทันตกรรมที่ให้บริการ
1.การตรวจวิเคราะห์โรคภายในช่องปาก(OPD / Emergency)
2.งานทันตกรรมหัตถการ เช่น อุดฟัน รักษาคลองรากฟัน
3.งานปริทันตวิทยา          เช่น ขูดหินน้ำลาย รักษาโรคเหงือกอักเสบ รักษาโรคปริทันต์
4.งานทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ฟันปลอมทั้งปาก / ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก / โครงโลหะ / ฟันปลอมติดแน่น / ครอบฟัน
5.งานทันตกรรมบดเคี้ยว เช่น ปวดกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร 
6.งานทันตกรรมทั่วไป     เช่น อุดฟัน ขูดหินน้ำลายทั่วไป
7.งานศัลยกรรม               เช่น  ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดกระดูกงอก
8.งานทันตกรรมรากเทียม เช่น ฝังรากฟันเทียมถาวร ปลูกกระดูก