วัน08.00 - 12.00 น.12.00 - 13.00 น.13.00 - 16.00 น.
จันทร์ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉินพักเที่ยงให้บริการผู้ป่วยตามนัด
อังคารให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน
พักเที่ยงให้บริการผู้ป่วยตามนัด
พุธให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน
พักเที่ยงให้บริการผู้ป่วยตามนัด
พฤหัสบดีให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน
พักเที่ยงให้บริการผู้ป่วยตามนัด
ศุกร์ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน
พักเที่ยงงานเอกสารและผู้ป่วยฉุกเฉิน