ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเยี่ยม เจียดโคกกรวดและคุณเรณุมาศ จักรพิมพ์

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเยี่ยม เจียดโคกกรวดและคุณเรณุมาศ จักรพิมพ์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค ร้านอมรชัยโฮมมาร์ท

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ร้านอมรชัยโฮมมาร์ท ที่อนุเคราะห์หินคลุกมาเพื่อปรับพื้นที่ในเขตบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 30 คิว เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ขอบคุณมากคะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณลัดดาวัลย์ บัวขาว

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณลัดดาวัลย์ บัวขาว ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 2,500 บาท ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณแม่ทอง ลีลาน้อย พร้อมลูกๆ

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณแม่ทอง ลีลาน้อย คุณแม่ท่าน ผอ.สมเกียรติ พึ่งจันดา ผอ.รร.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย พร้อมลูกๆ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลงและมีความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอบคุณมากคะ

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณศักดิ์ ปัจจัยโกและคุณสหชัย ปัจจัยโก

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ ปัจจัยโกและคุณสหชัย ปัจจัยโก บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 55 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเรณุมาศ จักร์พิมพ์และคุณรักษ์ฤมล เจียกโคกกรวด

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเรณุมาศ จักร์พิมพ์และคุณรักษ์ฤมล เจียกโคกกรวด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญ...

โรงพยาบาลห้วยแถลง กราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรม บริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลห้วยแถลงจำนวน 130 แพ็ค เป็นจำนวนเงิน 5,850 บาท

ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญ...

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ 1.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 20 เครื่อง2.เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมแถบทดสอบ 20 เครื่อง3.เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ผ่านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก 5เครื่อง4.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว 10 เครื่องเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท  ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเดชาพันธ์ ศิริเมธานนท์

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเดชาพันธ์ ศิริเมธานนท์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 45 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง