ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณยายทองคำ ปัจชัยสังข์ และครอบครัว

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณยายทองคำ ปัจชัยสังข์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบเสื้อชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 7 ตัว แก่เจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยแถลงเป็นตัวแทนรับมอบคะ