ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเรณุมาศ จักร์พิมพ์และคุณรักษ์ฤมล เจียกโคกกรวด

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเรณุมาศ จักร์พิมพ์และคุณรักษ์ฤมล เจียกโคกกรวด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลห้วยแถลง   จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเครือข่ายตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลห้วยแถลง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ผู้นำชุมชน ครูอนามัยโรงเรียน ตัวแทนจากอบต. และอสร.จำนวนทั้งหมด 150 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 8...

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญ...

โรงพยาบาลห้วยแถลง กราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรม บริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลห้วยแถลงจำนวน 130 แพ็ค เป็นจำนวนเงิน 5,850 บาท

ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญ...

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมี ปัญญาธีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าช้าโนนหญ้านาง และญาติธรรมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ 1.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 20 เครื่อง2.เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมแถบทดสอบ 20 เครื่อง3.เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ผ่านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก 5เครื่อง4.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว 10 เครื่องเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท  ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเดชาพันธ์ ศิริเมธานนท์

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเดชาพันธ์ ศิริเมธานนท์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

ขอขอบคุณผู้บริจาค วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 45 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย หนองบัวศาลา หรือชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราช ทุกวันเวลา 08.30 - 16.00 น.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

งานจิตเวชและยาเสพติด ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

วันที่ 23 พ.ค. 67  งานจิตเวชและยาเสพติด  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีม รพ.มหาราช  ,บ้านพักเด็กและครอบครัว, ทีมงานฝ่ายปกครอง, รพ.สต.ท่าลี่ และอสม.ในพื้นที่  ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป

ออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง

15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นางสาวศศิมา  ศรีทำมา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง โดยนายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง ในร้านชำ ร้านค้า จำนวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบชุดสังฆทานที่มีการวางจำหน่ายจำนวน 122 ชุด พบส่วนใหญ่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ตามที่กำหนด มีเพียง 4 ชุด ที่พบผลิตภัณฑ์หมดอายุ บางชุดมีการจัดผลิตภัณฑ์อาหารผสมกับสบู่ แชมพู ผงซักฟอก และพบการจัดชุดสังฆภัณฑ์โดยร้านค้าเองโดยไม่มีฉลากกำกับ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และแยกผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุออก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีคุณภาพและปลอดภัย