สถานที่ตั้ง:

ที่อยู่ 422 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

อีเมล์:

hhospital2021@gmail.com

saraban-htl@moph.go.th

เบอร์โทรศัพท์:

044-082300-9

ในเวลาราชการ กด 1003 ติดต่อกลุ่มงานบริหาร
 - นอกเวลาราชการ 16.00น-24.00น กด 3333 ห้องบัตร
 - นอกเวลาราชการ 24.01น-08.00น กด 2222 อุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
 - นอกเวลาราชการ 08.00น-24.00น กด 1010 ห้องบัตร
 - นอกเวลาราชการ 24.01น-08.00น กด 2222 อุบัติเหตุฉุกเฉิน