คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลห้วยแถลง

ให้บริการทุกวันอังคาร -พฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.

ให้บริการ 

1) วันอังคาร ฝากครรภ์รายใหม่ยื่นบัตรไม่เกิน 10.00 น. และฝากครรภ์รายเก่า เวลา 08.00-12.00 น.

2) วันพฤหัสบดี ฝากครรภ์รายเก่า