การให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ
1. ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ทางด้านเวชกรรม หัตถกรรม เภสัชกรรมและการผดุงครรภ์ไทย

ประเภทงานที่ให้บริการ
1. เวชกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยตามหลักการเเพทย์แผนไทยและวางแผนการรักษา
2. หัตถเวชกรรม ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร ตามสูตรการรักษาหัตถเวชกรรมไทย
3. เภสัชกรรม ให้บริการจ่ายยาสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์
4. ผดุงครรภ์ ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการนวดไทย ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรและทับหม้อเกลือ