ให้บริการนวดรักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อ อัมพาต อัมพฤกษ์ นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอด ทับหม้อเกลือ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.