เอกสาร ประเภท วันที่เผยแพร่
การรายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสารเผยเเพร่ 15 มี.ค. 2567
แบบฟอร์มที่ 1 แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2567 เอกสารเผยเเพร่ 03 พ.ย. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม เอกสารเผยเเพร่ 03 พ.ย. 2566
ประกาศเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 เอกสารเผยเเพร่ 20 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ เอกสารเผยเเพร่ 18 ก.ย. 2566
AAR การตรวจสุขภาพบุคลากร เอกสารเผยเเพร่ 21 ก.ค. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส โรงพยาบาลห้วยแถลงใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)) เอกสารเผยเเพร่ 31 ม.ค. 2566
คำสั่งที่ 95 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ของ โรงพยาบาลห้วยแถลง เอกสารเผยเเพร่ 11 พ.ย. 2565