ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณเรณุมาศ จักร์พิมพ์และคุณรักษ์ฤมล เจียกโคกกรวด

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณเรณุมาศ จักร์พิมพ์และคุณรักษ์ฤมล เจียกโคกกรวด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง