โครงการเด็กปฐมวัยสดใส สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ทีมSAT.) โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดยนางสาวธนภรณ์ สิมศิริวัฒน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในนามตัวแทนผู้จัดทำโครงการเด็กปฐมวัยสดใส สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ปีงบประมาณ 2567ร่วมกับคณะผู้บริหารและครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวมทั้งหมด 270 คน  ได้รับอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง นำโดย ร.ต.ต.วิชัย เครือวงษ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ด.ต.คชน แลไธสง และ ส.ต.ต.ธณพล พุทธรักษา ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยแถลง