ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณแม่ทอง ลีลาน้อย พร้อมลูกๆ

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณแม่ทอง ลีลาน้อย คุณแม่ท่าน ผอ.สมเกียรติ พึ่งจันดา ผอ.รร.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย พร้อมลูกๆ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลงและมีความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอบคุณมากคะ