ขอขอบคุณผู้บริจาค ร้านอมรชัยโฮมมาร์ท

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ร้านอมรชัยโฮมมาร์ท ที่อนุเคราะห์หินคลุกมาเพื่อปรับพื้นที่ในเขตบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลง จำนวน 30 คิว เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ขอบคุณมากคะ