ซ้อมแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปี 2566

โรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอห้วยแถลง ได้จัดโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับแผนระงับเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล ในวันที่ 10 เมย .2566  โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง , สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา , สาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง , หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา เขตพื้นที่อำเภอห้วยแถลง , นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง , หัวหน้าฮุก  31  จุดห้วยแถลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน