ประชาสัมพันธ์ เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ในวันที่ 10 พ.ค.66 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.โรงพยาบาลห้วยแถลง เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลห้วยแถลงฝากแจ้งญาติพี่น้อง ประชาชนที่สนใจจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ถือบัตรประชาชน มายื่นฉีดวัคซีนได้เลย

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  

ให้ฉีด ปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อน ฤดูฝน หรือ เดือน พ.ค. - ส.ค. ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สมัครใจฉีดค่ะ คล้ายการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่