ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบเสื้อชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 7 ตัว แก่เจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยแถลงเป็นตัวแทนรับมอบคะ