โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง 

ศึกษาแลกเปลี่ยน การดำเนินงานโรงเนียนเบาหวาน  อำเภอสูงเนิน ปัจจุบัน โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง ผู้ป่วยโรคเบาหวานสงบ สามารถหยุดยาเบาหวาน ได้ 4 ราย