ขอขอบคุณผู้บริจาค ญาติคุณอุดม เพ็ญสุข

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ญาติคุณอุดม เพ็ญสุข บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง