ขอขอบคุณผู้บริจาค วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 45 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง